Leczone i diagnozowane schorzenia

 • mnogie wyrośla chrzęstno-kostne (HMO)
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • stopy końsko-szpotawe – leczenie sposobem Ponseti oraz korekcje operacyjne
 • leczenie zachowawcze i operacyjne wrodzonej dysplazji stawu biodrowego
 • młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, choroba Perthesa, jałowa martwica kości
 • wrodzona łamliwość kości
 • stopy płasko-koślawe (pomiar i wykonanie odbitek na podografie)
 • wrodzony mięśniopochodny kręcz szyi – leczenie sposobem Putti
 • skolioza, choroba Scheuermanna i wady postawy.
 • choroba Osgooda-Schlattera, Haglunda-Severa i inne osteochondrozy
 • skręcenia stawu skokowego
 • wielomiejscowe nawracające zapalenia kości i szpiku CRMO
 • skrócenia i przerosty kończyn
 • ubytki podłużne kończyn – wrodzony niedorozwój strzałki i piszczeli – procedury wyrównujące kończyny
 • złamania i skręcenia w obrębie narządu ruchu.