Dorobek naukowy

Rozprawa doktorska: „Rzadkie schorzenia układu kostno-szkieletowego u dzieci” –  obrona publiczna luty 2015 – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski.
Nagroda Okręgowej Izby Lekarskiej za wyróżniający wynik egzaminu specjalizacyjnego z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 2013


Ważniejsze publikacje w literaturze medycznej:

Artur Oberc, Jerzy Sułko. Postępy w ortopedii dziecięcej w latach 2019-2020 Medycyna Praktyczna. Pediatria 2021, nr 4, s. 19-30

Musielak BJ, Woźniak Ł, Sułko J, Oberc A, Jóźwiak M Problems, Complications, and Factors Predisposing to Failure of Fassier-Duval Rodding in Children With Osteogenesis Imperfecta: A Double-center Study.
J Pediatr Orthop. 2021 Apr 1;41(4):e347-e352.

Oberc A, Sułko J.Ortop
Limitations in Use of Elastic Stable Intramedullary Nailing (ESIN) in Children with Disorders of Bone Mineralization. Traumatol Rehabil. 2020 Apr 30;22(2):77-83.

Jerzy Sułko, Artur Oberc. Comparison of results of whole-body magnetic resonance imaging scans and traditional imaging modalities in diagnostic management of chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Archives of Medical Sciences. Civilization Diseases 2018 : Vol. 3, nr 1, s. e41-e46,

Oberc A, Sułko J. Pelvic fracture of the sacroiliac joint region in a child – a case study and literaturę review. J Pediatr Ortop B. 2016 Sep 8

Sułko J, Oberc A. Gwoździe Fassier-Duval w zespalaniu śródszpikowym kości długich u dzieci. Zalety i komplikacje ich stosowania- doniesienia wstępne. Ortop Traumatol Rehabil. 2015

Oberc A, Sułko J, Szydłowski M. Dysplasia epiphysealis hemimelica – diagnostics and treatment in pediatric patients. Pol Orthop Traumatol. 2014

Sułko J, Oberc A. Złamania główki kości ramiennej u dzieci. Ortop Traumatol Rehabil. 2014

Szydłowski M., Sułko J, Oberc A, , Złamania wyrostka łokciowego u dzieci – leczenie i wyniki. Ostry Dyżur 2012

Oberc A, Sułko J. Przewlekłe nawracające wielomiejscowe zapalenie kości i szpiku u dzieci (CRMO) – własne obserwacje i doświadczenia kliniczne. Ortop Traumatol Rehabil. 2014

Oberc A, Sułko J. Fibular hemimelia – diagnostic management, principles, and results of treatment. J Pediatr Orthop B. 2013

Pituch-Noworolska A, Sułko J, Oberc A. Chronic recurrent multifocal ostemyelitis (CRMO) and activity of immune system. 2013

Sułko J, Oberc A. Złamania zmęczeniowe u dzieci. Ortop Traumatol Rehabil. 2012

Sułko J, Oberc A. Zakażenia ran operacyjnych w oddziale ortopedii dziecięcej – obserwacje własne. Ostry Dyżur 2012

Sułko J, Olipra W, Oberc A. Złamania guza kulszowego u dzieci. Chir Narządów Ruchu Ortop Pol. 2011

Sułko J, Oberc A. Ostre, krwiopochodne zapalenia stawu biodrowego u dzieci starszych – leczenie i wyniki odległe. Chir Narządów Ruchu Ortop Pol. 2010


Prezentacje na zjazdach krajowych i międzynarodowych:

Bartosz Musielak, Łukasz Woźniak, Jerzy Sułko, Artur Oberc, Marek Jozwiak What are the factors predisposing to failure of Fassier-Duval rodding in OP-073 children with osteogenesis imperfecta? (Poland) 40th EPOS Annual Meeting European Paediatric Orthopaedic Society Copenhagen (Denmark) – April 6 – 9, 2022

Artur Oberc, Jerzy Sułko.
Odległe następstwa złuszczenia grzebienia biodrowego ze złamaniem w obrębie stawu krzyżowo-biodrowego u dziecka – opis przypadku oraz analiza piśmiennictwa.
XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego : Nowoczesne rozwiązania w ortopedii dziecięcej, Poznań, 19-21 maja 2016 r.

Jerzy Sułko, Artur Oberc. Zaburzenia chodu u dzieci – repetytorium dla pediatrów i lekarzy rodzinnych.Warszawska Jesień Pediatryczna 2016 : VIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa, Warszawa, 14-15 października 2016 r.

Jerzy Sułko, Artur Oberc, Zastosowanie gwoździ Fassier-Duval w leczeniu dzieci z wrodzoną łamliwością kości.
XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego : Nowoczesne rozwiązania w ortopedii dziecięcej, Poznań, 19-21 maja 2016 r.

Artur Oberc, Bartłomiej Kowalczyk, Tadeusz Lejman
Diagnostyka i leczenie ortopedyczne pierwotnych złośliwych nowotworów kości w wieku rozwojowym
64 Konferencja Dni Kliniczne Buska-Zdroju 8-9.05.2015

Jerzy Sułko, Artur Oberc
Złamania zmęczeniowe u dzieci.
64 Konferencja Dni Kliniczne Buska-Zdroju 8-9.05.2015

K.Miklaszewski, B.Kowalczyk, J.Feluś, A.Oberc
Wyniki rekonstrukcji biologicznych i zabiegów oszczędzających stawy u dzieci w przebiegu mięsaków kości.
XXXVI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków 2015

K.Miklaszewski, B.Kowalczyk, J.Feluś, A.Oberc
Wyniki rekonstrukcji biologicznych i zabiegów oszczędzających stawy u dzieci w przebiegu mięsaków kości.
XXXVI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków 2015

Jerzy Sułko, Artur Oberc
Ostre, krwiopochodne zapalenia stawu biodrowego u dzieci starszych – leczenie i wyniki odległe.
XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Katowice-Ustroń 23-25.05, 2013

Anna Pituch-Noworolska, Jerzy Sułko, Artur Oberc
Przewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku a aktywność układu immunologicznego.
XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Katowice-Ustroń 23-25.05, 2013 

Jerzy Sułko, Artur Oberc
Przewlekłe zapalenie kości u dzieci (Chronic Recurrent Multofocal Osteomyelitis-CRMO) – aspekty kliniczne i diagnostyka.
XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Katowice-Ustroń 23-25.05, 2013 

Jerzy Sułko, Artur Oberc
Trudności i pomyłki diagnostyczne u dzieci z przewlekłym nawracającym zapaleniem kości (CRMO).
XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Katowice-Ustroń 23-25.05, 2013 

Jerzy Sułko, A.Oberc
Wrodzona niewrażliwość na ból – aspekty kliniczne.
XII  Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych,
Egipt/Taba 4-11.06.2012

J Sułko, A Oberc
Zakażenia szpitalne w oddziale ortopedii dziecięcej – obserwacje własne.
XXXVI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków, 24-25 lutego 2012 

Jerzy Sułko, A.Oberc
Wrodzona niewrażliwość na ból – aspekty kliniczne.
XII Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych,
Egipt/Taba 4-11.06.2012

A.Oberc, J,Sułko
Wrodzony niedorozwój strzałki (hemimelia fibularis) rozpoznanie i zasady leczenia. Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych,
Włochy/Sardynia , 16-23.09.2011

A.Oberc, J,Sułko
Wrodzony niedorozwój strzałki (hemimelia fibularis) rozpoznanie i zasady leczenia. Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych,
Włochy/Sardynia , 16-23.09.2011